Testa din elektroniska ID-handling
 
Här kan du testa din ID-handling. Klicka på OK knappen nedanför och välj den ID-handling du vill testa.